اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

انتخاب رشته

در کنار پنل هوشمندانه برنامه ریزی و مشاوره، سیستم منحصر بفرد انتخاب رشته ۳گام با تعیین احتمال قبولی در همه انتخابهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخابهای ممکن برای داوطلبان را در دو سطح عمومی و اختصاصی اولیت بندی نمود. در واقع سیستم انتخاب رشته ۳گام فراتر از یک سیستم عادی انتخاب رشته، به صورت یک مشاور هوشمند و خبره، تمامی حالات انتخاب و اولویت بندی را به داوطلب ارائه می نماید