اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

والدین

والدین برای نظارت هر چه بیشتر بر فعالیتهای مورد نیاز و تعریف شده برای دانش آموزان چه در مورد جداول برنامه ریزی و چه در مورد آزمونهایی که باید در منزل انجام دهند، پنلی در اختیار خواهند داشت تا بدانند، فرزند آنها چه دروسی را باید در ان روز و در چه مدت زمانی مطالعه نمایند. چه آزمونهایی را باید بدهند و آنالیز این آزمونها به چه ترتیب است و میزان پیشرفت دانش آموز را مرحله به مرحله رویت نمایند.

از جمله امکاناتی که در پنل هوشمند برنامه ریزی و مشاوره برای والدین در نظر گرفته شد عبارت است از:

(با کلیک بر روی هر یک از موارد می توانید به طور کامل ماهیت آن را مطالعه کنید)

۱- مشاهده جدول برنامه ریزی دانش آموز.

۲- مشاهده آزمونهای تعریف شده از طرف مدرسه و یا سیستم برنامه ریزی برای دانش آموز.

۳- امکان ارسال پیام برای مشاور یا مدیر مدرسه.

۴- مشاهده آنالیز جزء به جزء آزمونها برای درک نقاط قوت و ضعف در دروس و فصلهای خاص از یک درس.

۵- امکان گرفتن آزمون از دانش آموز برای ارزیابی دانش آموز.

درخواست دموی پنل