اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

مشاوران مدارس

از آنجایی که وظیفه سنگین و مهم برنامه ریزی برای دانش آموز بر عهده مشاوران مدرسه می باشد، درس نگار برای آنها ابزارهایی منحصر بفرد را در پنل برنامه ریزی در نظر گرفته است تا بتوانند در کوتاهترین زمان و با بالاترین دقت و به سهولت برنامه مورد نظر خود را برای دانش اموز پیاده سازی نمایند و آن را به دانش آموز و والدین او ارائه کند.

امکانات موجود برای مشاور مدرسه در پنل برنامه ریزی عبارتست از:

(با کلیک بر روی هر یک از موارد می توانید به طور کامل ماهیت آن را مطالعه کنید)

۱- ابزار آنالیز برنامه ریزی برای تنظیم برنامه اولیه و بررسی عوامل مختلف در ماهیت برنامه ریزی.

۲- مشاهده خلاصه وضعیت عملکردی دانش آموز.

۳- تنظیم قرار مشاوره و ثبت رویداد خاصی در پنل برای یادآوری.

۴- مشاهده پنل دانش آموزی برای بررسی ارزیابی های دانش اموز از برنامه ریزی و مشاهده آنالیز نتایج آزمونهای تعریف شده از طرف مدرسه و یا سیستم برای دانش آموزان.

۵- تنظیم برنامه ریزی در دوحالت روزانه و یا هفتگی.

۶- طراحی الگوی برنامه ریزی با تمام جزئیات برنامه ریزی تنها با چند کلیک.

۷- تطبیق برنامه ریزی با شرایط اختصاصی هر دانش آموز.

۸- گنجاندن تنها مباحث مهم در برنامه ریزی با یک کلیک.

۹- تنظیم عدم برنامه ریزی برای روز یا هفته ای خاص.

۱۰- باز چینش برنامه برای به دست آوردن بهترین شکل برنامه ریزی.

۱۱- امکان ارسال پیامک، ایمیل و یا پیغام درون پنلی برای دانش اموز و والدین.

۱۲- مشاهده پیغامهای ارسالی و دریافتی.

۱۳- امکان آزمون سازی استاندارد در دو حالت دستی و اتوماتیک تنها با چند کلیک.

۱۴- نوشتن شرایط ویژه برای دانش آموزی خاص و مطالعه آن شرایط قبل از اعمال برنامه ریزی و یا فرآیند مشاوره.

درخواست دموی پنل