اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

دانش آموزان

آنچه که درس نگار به عنوان پنل دانش آموزی در نظر گرفته است، پوشش دهنده همه نیازهای دانش آموز برای داشتن برنامه ای ایده آل و ارزیابی از عملکرد و وضعیت درسی خود می باشد. دانش آموزان در پنل برنامه ریزی خود نه تنها می توانند برنامه جزئی شده خود را با دقت و صحت هر چه تمامتر دریافت کنند، بلکه می توانند از خود بارها و بارها آزمون بگیرند و یا به آزمونها تعریف شده از طرف مشاور مدرسه پاسخ دهند و خود را با دیگران نیز مقایسه نمایند. طراحی بسیار چشم نواز پنل دانش آموزی برای ایجاد رغبت و سهولت در استفاده از پنل برنامه ریزی و مشاوره، دانش اموز را روز به روز به سمت بهتر و بهتر شدن سوق می دهد. تمامی برنامه های دانش اموز توسط مشاوران خبره مدرسه چیده شده و آنالیز عملکردی وی را هم والدین، هم مدیری و هم مشاوران مشاهده می کنند و این خود یک بازوی رقابتی را برای درس خواندن به دانش آموز می دهد، چرا که عملکرد او مورد توجه تمامی کسانی که برای پیشرفت او ارزش قائل هستند قرار می گیرد و او در مسیر پیشرفت تحصیلی تنها نخواهد بود.

ار جمله امکانات قرار گرفته در پنل دانش اموزی درس نگار عبارتند از:

(با کلیک بر روی هر یک از موارد می توانید به طور کامل ماهیت آن را مطالعه کنید)

۱- مشاهده جدول برنامه ریزی.

۲- مشخص کردن مباحث خوانده شد و خوانده نشده در جدول برنامه ریزی برای اعلام عقب ماندن از برنامه ریزی.

۳- مشخص کردن جلو افتادن از جدول برنامه ریزی

۴- داشتن جدولی مجزا برای برنامه ریزی دوره دروس.

۵- امکان ارزیابی کیفیت درس خواندن خود با استفاده از تولید آزمون اتومات در پنل برنامه ریزی.

۶- مشاهده آنالیز نتیجه آزمون براساس هر فصل و هر درس و در مقایسه با دیگران.

۷- امکان جابجایی سرفصلها در جدول برنامه ریزی.

۸- ارسال پیام برای مشاور.

۹- درخواست وقت مشاوره از مشاور.

۱۰- مشخص شدن تفاط قوت و ضعف وی در هر درس و در هر فصل و تغییر نوع چیدمان برنامه ریزی براساس این نقاط قوت و ضعف.

درخواست دموی پنل