اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی

آسان ترین، دقیق ترین و سریعترین نظارت بر روند اجرای برنامه ریزی دانش آموزان

درس نگار به مدیران مدارس و والدین دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند به راحتی و در کمترین زمان بر نحوه اجرای برنامه ریزی های انجام شده برای دانش آموز نظارت کنند و سیر پیشرفت دانش آموز را مورد نظارت قرار دهند.

آسان ترین، دقیق ترین و سریعترین شکل برنامه ریزی برای دانش آموزان

درس نگار به کمک ابزارهای هوشمند برنامه ریزی و آزمون سازی به مشاوران و معلمان مدرسه کمک می کند تا ایده آل ترین برنامه ریزی برای هر دانش آموز را به صورت جداگانه یافته و عملکرد او را در روند اجرای برنامه ریزی ارزیابی نمایند تا هر روز روند مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموز بهبود یابد.

ایده آل ترین برنامه ریزی برای هر دانش آموز به صورت کاملا شخصی و منطبق با روحیه مطالعاتی دانش اموز

درس نگار برای دانش آموزان مختلف برنامه ای را ارائه می دهد که کاملا با شرایط، روحیه و نوع درس خواندن آنها منطبق است و دانش اموز می تواند در روند اجرای برنامه ریزی های انجام شده، خود را مورد سنجش قرار دهد و با دیگران مقایسه گردد تا بتواند خود ار به بهترین عملکرد ممکنه برساند.

نمونه ای از کارهای ما

4 سال سابقه درخشان در امر مشاوره و برنامه ریزی مطالعاتی - اولین سیستم هوشمند برنامه ریزی و مشاوره در ایران

 درس نگار

یعنی راحت برنامه ریزی کنید، سریع برنامه ریزی کنید و با دقت بالا برنامه ها را ارزیابی کنید.

آخرین نوشته ها

ویژگیهای یک مدرسه غیر انتفاعی خوب

والدین چرا یک مدرسه غیرانتفاعی را خوب و یک مدرسه غیر انتفاعی را بد ارزیابی می کنند؟ اصلا والدین به چه مواردی اهمیت می دهند و چه مواردی برای آنها...

راه های تبدیل یک مدرسه به یک مدرسه موفق و استاندارد

با توجه به الگوی لاوری و شرایط آموزش و پرورش و مدرسه‌های ایران، ابعاد چهارگانه‌ای را که می‌تواند در بخش‌های مختلف در مدرسه‌های کیفی و استاندارد مورد توجه قرار بگیرد،...

الگوی مدرسه استاندارد – الگوی لاوری

الگوی لاوری الگویی که «لاوری» برای مدرسه استاندارد ارائه داده، دارای یازده عنصر است و برای هر یک از عناصر، شاخص‌هایی هم در نظر گرفته است. مدیر و دیگر کارکنان...

ضرورت طراحی مدرسه موفق

در طول تاریخ آموزش و پرورش، برنامه‌ریزان مدرسه‌ها و مربیان، در جست‌وجوی شاخص‌ها یا استانداردهای مدرسه کیفی بوده‌اند. به دیگر سخن، تاسیس و آماده‌سازی مدرسه‌های موفق یا استاندارد، دغدغه همیشگی،...

امکان گرفتن آزمون

امکان گرفتن آزمون از دانش آموز برای ارزیابی دانش آموز: والدین دانش آموز می توانند از امکان آزمون سازی برای آزمودن فرزند خود استفاده نمایند. والدین با تعریف شرایط آزمون...

آنالیز جزء به جزء

مشاهده آنالیز جزء به جزء آزمونها برای درک نقاط قوت و ضعف در دروس و فصلهای خاص از یک درس: از آنجایی که خروجی آنالیز آزمونها، به صورت کاملا نموداری...

امکان ارسال پیام

امکان ارسال پیام برای مشاور یا مدیر مدرسه: والدین می توانند به صورت مستقل برای مشاور یا مدیر مدرسه پیغام ارسال نمایند بدون این که نیازی به حضور فیزیکی در...

مشاهده آزمونها

مشاهده آزمونهای تعریف شده از طرف مدرسه و یا سیستم برنامه ریزی برای دانش آموز: والدین می توانند تمامی آزمونهای دانش آموز خود را اعم از سیستمی و اتوماتیک و...

مشاهده جدول برنامه ریزی

مشاهده جدول برنامه ریزی دانش آموز: والدین دانش آموز می توانند وارد پنل دانش آموز شده و جدول برنامه ریزی روزانه و یا هفتگی او را مشاهده کنند. این که...

مجوزها

تاییدیه نرم افزارهای هوشمند برنامه ریزی و مشاوره و انتخاب رشته